021-28426860
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

قالب شرکت خدمات نظافتی: ساخت وب سایت شرکت خدمات نظافتی

این قالب کاملا مناسب شرکت هایی با موضوع فعالیت تعمیرات لوازم منزل، نظافت منزل و فضای کار، باربری، کاشت گل و گیاه و فضای سبز و … می باشد. در این قالب با به کار گیری رنگ آبی به عنوان رنگ اصلی فضایی اطمینان بخش برای مشتریان شما فراهم می نماید. همچنین این قالب دارای بخش نظرات مشتریان و تعرفه ها می باشد که می توانید قیمت و هزینه خدمات خود را به صورت تفکیک شده برای مخاطبانتان درج کنید.