021-28426860

تیم سی فایو

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره
null

محمد حسین ضرابی

مدیرفروش

null

میلاد کشاورز

مدیر محصول
null

حسین اکبر پور

ابربرنامه نویس
null

رسول زارع

مارکتینگ
null

علی اکبر کریمان

رئییس هیئت مدیره
null

سجاد زارع

مدیر عامل
null

سجاد زارع

مدیر عامل
null

علی اکبر کریمان

رئییس هیئت مدیره
null

رسول زارع

مارکتینگ
null

حسین اکبر پور

ابربرنامه نویس
null

میلاد کشاورز

مدیر محصول
null

محمد حسین ضرابی

مدیرفروش

null

محسن رفیعی

تیم فنی
null

مسعود بنی اسدی

مدیر سرور
null

وجیهه صالحی

کارشناس پشتیبانی
null

مرتضی آزاد

کارشناس پشتیبانی
null

فاطمه غیور

کارشناس پشتیبانی
null

علی حسینی

مدیر پشتیبانی
null

سجاد غدیریان

تیم فروش
null

محمدکریم شاکر

تیم فروش

null

سمانه کمالاتی

تیم فروش
null

الهام ارفع

تیم فروش
null

امید اسدزاده

تیم فروش
null

فائزه حیدر پور

تیم فروش

null

نجمه بخشی

تیم طراحی

null

وحید درفشان

تیم طراحی

null

حانیه میانی دانیال

تیم طراحی

null

امیر محمدی

تیم طراحی
null

حوریه گندمی

تیم طراحی

null

نرگس دهقان

مدیر تیم طراحی

null

سیاوش شماعیل زاده

تحقیق و توسعه
null

محسن دوستخواه

فروش بین الملل