021-28426860
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره

قالب شرکت خدمات حمل و نقل: ساخت وب سایت شرکت حمل و نقل

 

قالب شرکت حمل و نقل مناسب برای تمامی شرکت های باربری، پستی و شعب یا نمایندگی های این کسب و کار ها می باشد. شما میتوانید آرس کلیه دفاتر و شعب شرکتتان را به همراه ساعات کار و نحوه تحویل یا ارسال محموله های مشتریان را در این سایت درج کنید. همچنین شما می توایند تعرفه انجام خدمات خود را به همراه مزایا و امکانات هر طرح در وب سایت درج نمایید.