021-91302553

تعرفه پشتیبانی VIP

۹۹۵,۰۰۰ تومان


بررسی تیکت ها بدون صف

پشتیبانی تلگرام

پشتیبانی واتساپ

پشتیبانی تلفنی

بررسی صحت بکاپ گیری

بازدید هفتگی وبسایت

درج محصول یا نوشته (۱۰ عدد در ماه)

طراحی لندینگ پیج جدید(۱۰ عدد در ماه)

بهینه سازی فضای هاست و پایگاه داده

راه اندازی گوگل سرچ کنسول

راه اندازی گوگل آنالیتیکس

نگهداری پلن ادورز

نگه داری ادورز و مدیریت اکانت و مشاوره ادورز (یکتانت-جی ادز و…)

۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان


بررسی تیکت ها بدون صف

پشتیبانی تلگرام

پشتیبانی واتساپ

پشتیبانی تلفنی

بررسی صحت بکاپ گیری

بازدید هفتگی وبسایت

درج محصول یا نوشته (۱۰ عدد در ماه)

طراحی لندینگ پیج جدید(۱۰ عدد در ماه)

بهینه سازی فضای هاست و پایگاه داده

راه اندازی گوگل سرچ کنسول

راه اندازی گوگل آنالیتیکس

نگهداری پلن ادورز

نگه داری ادورز و مدیریت اکانت و مشاوره ادورز (یکتانت-جی ادز و…)

محبوبترین

۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان


بررسی تیکت ها بدون صف

پشتیبانی تلگرام

پشتیبانی واتساپ

پشتیبانی تلفنی

بررسی صحت بکاپ گیری

بازدید هفتگی وبسایت

درج محصول یا نوشته (۱۰ عدد در ماه)

طراحی لندینگ پیج جدید(۱۰ عدد در ماه)

بهینه سازی فضای هاست و پایگاه داده

راه اندازی گوگل سرچ کنسول

راه اندازی گوگل آنالیتیکس

نگهداری پلن ادورز

نگه داری ادورز و مدیریت اکانت و مشاوره ادورز (یکتانت-جی ادز و…)

۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان


بررسی تیکت ها بدون صف

پشتیبانی تلگرام

پشتیبانی واتساپ

پشتیبانی تلفنی

بررسی صحت بکاپ گیری

بازدید هفتگی وبسایت

درج محصول یا نوشته (۱۰ عدد در ماه)

طراحی لندینگ پیج جدید(۱۰ عدد در ماه)

بهینه سازی فضای هاست و پایگاه داده

راه اندازی گوگل سرچ کنسول

راه اندازی گوگل آنالیتیکس

نگهداری پلن ادورز

نگه داری ادورز و مدیریت اکانت و مشاوره ادورز (یکتانت-جی ادز و…)