بودجه و هزینه | انواع روش‌های تبلیغات

بودجه و هزینه | انواع روش‌های تبلیغات

  • پرداخت در ازای بازه زمانی
  • پرداخت در ازای کلیک
  • پرداخت در ازای هر 1000 بر نمایش
  • پرداخت در ازای اکشن مثلا ثبت نام در سایت
  • پرداخت در ازای نصب برنامه | مناسب برای اپ‌ها
  • پرداخت در ازای لید سرنخ یا ثبت شماره موبایل
  • پرداخت در ازای خرید