حضور در همه کانال‌های دیجیتال مارکتینگ

چرا تبلیغات؟

  • حضور در همه کانال‌های دیجیتال مارکتینگ
  • اشباع شدن کانال‌های دیجیتال مارکتینگ
  • حضور رقبای زیاد در هر کانال (بازار در شرایط رقابت کامل)
  • سختی رسیدن و ماندن در جایگاه اول SERP

نیل پاتل:

هیچ کسب و کار بزرگی را در دنیا پیدا نمی کنید که فقط از طریق سئو تبدیل به یک کسب و کار بزرگ شده باشد.