چطور بخش آخرین مقالات را ویرایش کنم؟

1. در صفحه اصلی به قسمت مورد نظر مراجعه نمایید.

2. با بردن نشانگر موس روی قسمت آخرین مقالات سایت، گزینه مداد نمایش داده میشود، با کلیک بر روی مداد وارد تنظیمات این قسمت میشوید.

3. در صفحه تنظیمات میتوانید عنوان بخش، جهت گیری یا همان تراز متن را تغییر دهید.

همچنین در بخش استایل عنوان، حالت های نمایش جذابی وجود دارد که میتوانید آن را تغیر دهید.

پس از اعمال تغییرات بر روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

4. سپس با بردن نشانگر موس روی قسمت نوشته ها، گزینه مداد نمایش داده میشود، با کلیک بر روی مداد وارد تنظیمات قسمت بلاگ میشوید.

5. در بخش اطلاعات منبع، مطلب و لیست id وجود دارد.

با انتخاب مطلب در بخش محدودکردن منبع اطلاعات میتوانید دسته نوشته را انتخاب نمایید و با انتخاب لیست id میتوانید در بخش محدودکردن منبع اطلاعات، تمام مواردی که id دارند را انتخاب نمایید.

این آیتم مربوط به نمایش نوشته ها است به همین خاطر از بخش اطلاعات منبع، مطلب را انتخاب نمایید، در این صورت از تمام نوشته های شما در این بخش نمایش داده میشود.

در صورتی که میخواهید فقط نوشته های یک یا چند دسته در این قسمت نمایش داده شود، از بخش محدود کردن منبع اطلاعات دسته و یا دسته های مورد ظر خود را انتخاب نمایید. ( برای این کار نام دسته خود را تایپ نمایید.)

6. پس از تغییرات بر روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

قدرست گرفته ازBetterDocs