چطور واحد اندازه گیری محصول را تغییر دهم؟

1-ابتدا از منوی سمت راست بر روی گزینه فروشگاه کلیک می کنیم.

2- در منوی بعد بر روی گزینه تنظیمات فروشگاه کلیک می کنیم.

3. بر روی تب محصولات کلیک نمایید.

4. در بخش اندازه گیری، میتوانید واحد وزن و واحد اندازه‌گیری را تغییر دهید.

قدرست گرفته ازBetterDocs