چطور برای خرید با قیمت بالا ارسال رایگان تعریف کنم؟

در سایدبار بر روی فروشگاه کلیک کنید.

سپس وارد تنظیمات فروشگاه شوید.

تب حمل و نقل را انتخاب نمایید.

نشانکر موس را بر روی منطقه مورد نظر ببرید و بر روی ویرایش آن کلیک کنید.

بر روی افزودن روش حمل و نقل کلیک میکنیم.

گزینه حمل و نقل رایگان را انتخاب و سپس بر روی دکمه افزودن روش حمل و نقل کلیک میکنیم.

نشانکر موس را بر روی حمل و نقل رایگان برده و بر روی ویرایش آن کلیک کنید.

در صفحه باز شده و در قسمت “حمل و نقل رایگان نیازمند موارد زیر است…”، گزینه حداقل مبلغ سفارش را انتخاب میکنیم.

سپس حداقل خرید برای ارسال رایگان را وارد کرده و بر روی ذخیره تغییرات کلیک میکنیم.

در اینجا حداقل مبلغ سفارش 500000 تومان وارد شده است و اگر کاربر سبد خرید بالای این مبلغ را داشته باشد حمل و نقل آن رایگان محاسبه خواهد شد.

قدرست گرفته ازBetterDocs