به جز صفحه اصلی بقیه صفحات ارور 404 می دهد.

در صفحه سایدبار بر روی داشبورد 2 کلیک کنید.

نشانگر موس را بر روی تنظیمات ببرید و پیوندهای یکتا را انتخاب نمایید.

در بخش تنظیمات عمومی، نام نوشته را انتخاب کنید.

و در انتها بر روی ذخیره تغییرات کلیک نمایید.

قدرست گرفته ازBetterDocs