چطور یک شمارنده عدد ایجاد کنیم؟

آیتم شمارنده یک شمارنده را با استفاده از آیکن ها یا تصاویر ایجاد می کند.

ویژگی ها:

  • آیکن: آیکن شمارنده را می توانید از لیست انتخاب کنید.
  • رنگ آیکن: می توانید نام رنگ مورد نظر را تایپ کنید و یا کد (Hex) رنگ برای آیکن را وارد کنید.
  • تصویر: بجای آیکن های پیش فرض می توانید از این قسمت آیکن سفارشی خود را تنظیم کنید.
  • عدد: عدد شمارنده را در این فیلد وارد کنید.
  • Prefix: یک عدد که قبل از عدد اصلی (کوچکتر) نمایش داده می شود.
  • Postfix: یک عدد که بعد از عدد اصلی (کوچکتر) نمایش داده می شود.
  • عنوان: عنوان آیتم که در پایین آیتم نمایش داده می شود.
  • سبک: سبک نمایشی آیتم از این قسمت تنظیم می شود.
  • انیمیشین: انیمیشین ورودی هنگام نمایش آیتم را می توانید تنظیم کنید.

خروجی آیتم شمارنده در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs