چطور واحد پول را تغییر بدهم؟

1- برای این کار ابتدا از منوی سمت راست بر روی گزینه فروشگاه کلیک می کنیم.

2-سپس بر روی دکمه تنظیمات فروشگاه کلیک می کنیم.

در انتهای صفحه از قسمت پیکربندی واحد پولی می توانیم نسبت به تغییر واحد پولی فروشگاه اقدام کنیم.

قدرست گرفته ازBetterDocs