چطور لیست همه محصولات خودرا ببینم؟

1- برای دیدن لیست کامل محصولات خود ابتدا از منوی سمت راست بر روی گزینه فروشگاه کلیک می کنیم.

2- سپس بر روی دکمه لیست محصولات کلیک می کنیم.

3- در صفحه ظاهر شده لیست کلیه محصولات منتشر شده و منتشر نشده را می توانید ببینید. وبه کمک فیلتر های مختلف در آن جلستجو کنید.

4- از قسمت دسته بندی ها می توانید یک دسته خاص را انتخاب و محصولات همان دسته را ببینید.

5- از قسمت فیلتر نوع محصول می توانید محصولات خود را بر اساس یک نوع خاص مشاهده کنید.

6- از قسمت وضعیت موجودی می توانید محصولات را بر اساس وضعیت موجود بودن یا نبودن در انبار مشاهده کنید.

چنانچه می خواهید از دو ابزار درون ریزی یا برون بری استفاده کنید به آموزش های زیر مراجعه کنید.

قدرست گرفته ازBetterDocs