چطور لوگو مشتریان را نمایش دهیم؟

با استفاده از آیتم مشتریان می توانید مشتریان خود را در قالب تصاویر در کنار هم در هر قسمت از صفحه نمایش دهید.

ویژگی ها:

  • موضوع: دسته مشتری ها را از این قسمت می توان انتخاب کرد. (فقط مشتری های این دسته نمایش داده خواهد شد)
  • مرتب سازی بر اساس: می توان مشتری ها را بر اساس تاریخ، عنوان، تصادفی مرتب کرد.
  • ترتیب: ترتیب نمایش مشتری ها می تواند صعودی یا نزولی باشد.
  • سبک: شیوه نمایش آیتم از این قسمت تنظیم می شود.
  • Greyscale Images: اگر می خواهید افکت خاکستری روی تصویر فعال شود، بله را انتخاب کنید. (تنها روی تصاویر دارای لینک کار می کند)

خروجی آیتم مشتری ها در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs