چطور شمارش گر معکوس ایجاد کنم؟

با استفاده از این آیتم می توانید یک شمارنده در صفحه اضافه کنید که تاریخ راه اندازی یک رویداد را نمایش می دهد.

ویژگی ها:

  • تاریخ راه اندازی: زمان مورد نظر را با  “فرمت : سال/روز/ماه ثانیه:دقیقه:ساعت ” تنظیم کنید.
  • بر اساس UTC تنظیم منطقه زمانی: منطقه زمانی بر اساس utc را تنظیم کنید (برای مثال برای ایران باید +۳ تنظیم شود الته دقیق تر آن +۳٫۵ می باشد که در گزینه ها موجود نیست)

خروجی آیتم شمارش معکوس در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs