چطور دسته بندی جدید برای نوشته ها ایجاد کنم؟

برای افزودن دسته نوشته، در پنل مدیریت به نوشته ها / دسته ها بروید.

در صفحه باز شده برای دسته مورد نظر نام و نامک (عنوان لاتین نام دسته) را وارد کنید. چنانچه دسته مورد نظر یک دسته مادر است، مادر دسته را روی هیچ کدام قرار دهید اما چنانچه می خواهید یک زیر دسته بسازید، باید دسته مادر آن را انتخاب کنید. در انتها روی افزودن دسته تازه کلیک کنید تا دسته ایجاد شود.

قدرست گرفته ازBetterDocs