چطور دسته بندی محصولات را ویرایش کنم؟

1- برای ویرایش دسته بندی محصولات از منوی سمت راست بر روی دکمه فروشگاه کلیک میکنیم.

2- در منوی ظاهر شده بر روی دکمه “دسته بندی ها” کلیک می کنیم.

3- در صفحه ظاهر شده نشانگر موس را بر روی دسته مورد نظر قرار می دهیم و از امکانات ظاهر شده بر روی ویرایش دسته کلیک می کنیم.

4- در صفحه ظاهر شده تغییرات مورد نظر را اعمال کرده و در انتهای صفحه بر روی دکمه “به روزرسانی” کلیک می کنیم تا تغییرات اعمال گردد.

قدرست گرفته ازBetterDocs