چطور اطلاعات تماس را در سایت نمایش دهیم؟

آیتم باکس محتوا یک جعبه تماس ایجاد می کند و این امکان را ایجاد می کند که دیگران بتوانند با شما ارتباط برقرار کنند. با استفاده از این آیتم به راحتی و بدون نیاز به افزونه های جانبی می توانید یک فرم ایجاد کنید که شامل اطلاعات تماس شما می باشد.

ویژگی ها:

  • عنوان:  عنوان فرم که در بالای آیتم نمایش داده می شود.
  • آدرس: آدرس خود را در این باکس وارد کنید.
  • تلفن: شماره تلفن
  • Phone 2nd: شماره تلفن دوم
  • فکس: شماره فکس
  • آدرس ایمیل: آدرس ایمیل شما
  • تصویر پس زمینه: می توانید برای فرم یک تصویر پس زمینه تنظیم کنید.
  • انیمیشین: انیمیشین ورودی هنگام نمایش آیتم را می توانید تنظیم کنید.

خروجی آیتم باکس محتوا در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs