چطور از آیتم چارت استفاده کنم؟

با استفاده از این آیتم می توانید نمودار و چارت سازمانی ایجاد کنید.

ویژگی ها:

  • درصد: درصد پیشرفت نمودار را نمایش می دهد.
  • عنوان نمودار: عنوان آیتم (تنها در پنل مدیریت قابل نمایش است)
  • آیکن نمودار: آیکن نمودار را می توانید از لیست انتخاب کنید.
  • تصویر نمودار:  آیکن اختصاصی خود را از این قسمت می توانید تنظیم کنید.
  • عنوان: عنوان آیتم در پایین نمودار نمایش داده می شود.

خروجی آیتم چارت در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs