چطور از آیتم فراخوانی برای اقدام استفاده کنید.

با استفاده از این آیتم می توانید یک فراخوانی برای اقدام  بسازید که شامل متن، عنوان و یک دکمه همراه با آیکن یا تصویر پس زمینه باشد.

ویژگی ها:

  • عنوان: عنوان آیتم در سمت راست نمایش داده می شود.
  • آیکن: آیکن آیتم را می توانید از لیست انتخاب کنید. (در وسط صفحه نمایش داده می شود.)
  • محتوا: محتوای فراخوانی برای اقدام در سمت چپ آیتم نمایش داده می شود. (می توان کد های html & csss هم در این باکس وارد کرد.)
  • عنوان دکمه: عنوان دکمه را از این قسمت می توانید تنظیم کنید.
  • لینک: در صورت تنظیم، با کلیک بر روی تصویر کاربر به لینک مورد نظر هدایت می شود.
  • Link | Target: می توانید تنظیم کنید که لینک در همین پنجره یا یک تب جدید باز شود.
  • انیمیشین: انیمیشین ورودی هنگام نمایش آیتم را می توانید تنظیم کنید.

خروجی آیتم دکمه در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs