چطور از آیتم ستون استفاده کنم؟

این آیتم یک ستون ایجاد می کند که در آن می توانید یک متن بصورت ساده (و یا همراه با کدهای html و css )، تگ iframe گوگل مپ و هر چیز دیگری که می خواهید اضافه کنید.

ویژگی ها:

 • عنوان: عنوان آیتم (تنها در پنل مدیریت قابل نمایش است)
 • محتوا: در این باکس هر چیزی می تواند وارد شود (متن ، شورت کد، html & css و …)
 • تراز متن: تراز متن می تواند چپ، راست، مرکز و یا تراز (جاستیفای) تنظیم شود.
 • رنگ: می توان برای پس زمینه آیتم یک رنگ تنظیم کرد.
 • تصویر: می توان برای پس زمینه یک تصویر را انتخاب یا آپلود کرد.
 • موقعیت: در صورت تنظیم یک تصویر پس زمینه می توان موقعیت آن را مشخص کرد.
 • سایز: سایز تصویر پس زمینه می تواند اتوماتیک، شامل یا پوشش تنظیم شود.
 • فاصله خارجی از پایین: فاصله آیتم از عناصر پایینی
 • فاصله: می توان فاصله آیتم از عناصر مجاور آن را مطابق الگوی رو به رو به پیکسل تنظیم کرد: بالا – راست – پایین – چپ
 • انیمیشین: انیمیشین ورودی هنگام نمایش آیتم را می توانید تنظیم کنید.
 • کلاس های دلخواه: چنانچه کلاسی در بخش css سفارشی تعریف کردید می توانید نام کلاس را وارد کنید.
 • سفارشی | استایل: می توانید به صورت کلی برای کل آیتم استایل سفارشی (کد css) تنظیم کنید.

خروجی آیتم ستون با عرض ۱/۲:

قدرست گرفته ازBetterDocs