چطور از آیتم دکمه استفاده کنم؟

با استفاده از این آیتم می توانید یک دکمه را در هر قسمت از صفحه اضافه کنید. می توانید برای دکمه یکی از آیکن های پیش فرض قالب را تنظیم کنید و یا آیکن سفارشی خود را در بخش تصویر برای این آیتم تنظیم کنید.

ویژگی ها:

  • عنوان: عنوان (متن روی دکمه) دکمه را در این قسمت وارد کنید.
  • لینک: در صورت تنظیم، با کلیک بر روی تصویر کاربر به لینک مورد نظر هدایت می شود.
  • Link | Target: می توانید تنظیم کنید که لینک در همین پنجره یا یک تب جدید باز شود.
  • تراز: تراز دکمه می تواند چپ، راست و یا مرکز تنظیم شود.
  • آیکن: آیکن دکمه را می توانید از لیست انتخاب کنید.
  • Position: مکان نمایش آیکن را در سمت راست یا چپ دکمه می توانید تنظیم کنید.
  • Background: رنگ پس زمینه دکمه را از این قسمت می توانید تنظیم کنید.
  • Font: رنگ متن روی دکمه را از این قسمت می توانید تنظیم کنید.
  • Size: ابعاد دکمه را از این قسمت می توان تنظیم کرد.
  • Full Width: می توان آیتم را  بصورت تمام عرض تنظیم کرد.

خروجی آیتم دکمه در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs