چطور از آیتم جعبه شناور استفاده کنم؟

در آیتم جعبه شناور می توانید ۲ تصویر تنظیم کنید. تصویر اول، تصویر پیش فرض آیتم است و تصویر دوم زمانی که موس روی آیتم هاور شود نمایش داده خواهد شد.

ویژگی ها:

  • تصویر: تصویر اصلی آیتم را از این قسمت انتخاب یا آپلود کنید.
  • تصویر | شناور: تصویر هاور را از این قسمت انتخاب یا آپلود کنید.
  • لینک: در صورت تنظیم، با کلیک بر روی تصویر کاربر به لینک مورد نظر هدایت می شود.
  • هدف لینک: می توانید تنظیم کنید که لینک در همین پنجره یا یک تب جدید باز شود.

خروجی آیتم جعبه شناور در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs