چطور از آیتم جعبه بزرگنمایی استفاده کنم؟

در این آیتم مشابه جعبه شناور می توان دو تصویر (تصویر اصلی آیتم و تصویر محتوا) برای آن تنظیم کرد با این تفاوت که تصویر محتوا می تواند همراه با یک رنگ پس زمینه و محتوا نمایش داده شود.

ویژگی ها:

  • تصویر: تصویر اصلی آیتم را از این قسمت انتخاب یا آپلود کنید.
  • پوشش پس زمینه: هنگام هاور موس روی تصویر اصلی نمایش داده می شود.
  • تصویر محتوا: تصویر محتوا را از این قسمت انتخاب یا آپلود کنید.
  • محتوا: در پایین تصویر محتوا نمایش داده می شود.
  • لینک: در صورت تنظیم، با کلیک بر روی تصویر کاربر به لینک مورد نظر هدایت می شود.
  • هدف لینک: می توانید تنظیم کنید که لینک در همین پنجره یا یک تب جدید باز شود.

خروجی آیتم جعبه بزرگنمایی در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs