چطور از آیتم جعبه آیکون استفاده کنم؟

با استفاده از این آیکن می توانید یک آیکن همراه با عنوان و توضیحات در پایین آن نمایش دهید.

ویژگی ها:

  • عنوان: عنوان جعبه آیکن (در پایین آیکن نمایش داده می شود.)
  • عنوان | برچسب: یکی از تگ های h1 تا h6 را می توان برای عنوان انتخاب کرد.
  • محتوا: محتوای جعبه آیکن در پایین عنوان نمایش داده می شود. (می توان کد های html & csss هم در این باکس وارد کرد.)
  • آیکن: آیکن جعبه آیکن را می توانید از لیست انتخاب کنید.
  • تصویر: بجای استفاده از آیکن های لیست می توانید یک تصویر آپلود کنید. (آیکن سفارشی خود را از این قسمت تنظیم کنید.)
  • مرز: برای نمایش مرز (سمت راست آیکن) بله را انتخاب کنید.
  • لینک: در صورت تنظیم، با کلیک بر روی تصویر کاربر به لینک مورد نظر هدایت می شود.
  • هدف لینک: می توانید تنظیم کنید که لینک در همین پنجره یا یک تب جدید باز شود.
  • انیمیشین: انیمیشین ورودی هنگام نمایش آیتم را می توانید تنظیم کنید.

خروجی آیتم آیکن باکس در صفحه (چهار آیتم با عرض ۱/۴ صفحه در کنار هم در) :

قدرست گرفته ازBetterDocs