چطور از آیتم بلاگ اخبار استفاده کنم؟

با استفاده از این آیتم می توانید پست ها را بصورت ساده (مشابه طرح تایم لاین در آیتم بلاگ) در صفحه نمایش دهید.

ویژگی ها:

  • عنوان: در بالای پست ها نمایش داده می شود.
  • شمارش:  تعداد پست ها برای نمایش را مشخص می کند
  • موضوع: دسته پست ها را از این قسمت می توان انتخاب کرد. (فقط پست های این دسته نمایش داده خواهد شد)
  • دسته های چندگانه: می توان نامک چند دسته مورد نظر برای نمایش را انتخاب کرد
  • لینک دکمه: لینک دکمه (در پایین پست ها) را در این قسمت وارد کنید.
  • عنوان دکمه: عنوان دکمه (در پایین پست ها) را در این قسمت وارد کنید.

خروجی آیتم Blog News  در صفحه:

قدرست گرفته ازBetterDocs