5- ویرایش ردیف بلاگ درصفحه ساز

ویرایش آیتم وبلاگ در پنل آسان با استفاده از صفحه ساز سی فایو – تغییر تصویر ، عنوان و نمایش خلاصه نوشته ها در آیتم

 

قدرست گرفته ازBetterDocs