2- ویرایش تصاویر و بنر ها در صفحه ساز سی فایو

ویرایش تصاویر و بنر ها در پنل آسان با صفحه ساز سی فایو – بررسی تنظیمات آیتم ها و  کپی گرفتن از بلاک ، ردیف ، ستون و آیتم بصورت مجزا

 

قدرست گرفته ازBetterDocs