6- طراحی یک برگه با صفحه ساز سی فایو

ایجاد یک برگه جدید با صفحه ساز سی فایو – اضافه کردن بلاک، ستون بندی و افزودن آیتم در صفحه

 

قدرست گرفته ازBetterDocs