ثبت دامنه ir در ناحیه کاربری

برای ثبت دامنه ir در ناحیه کاربری ابتدا بر روی دکمه ورود کلیک کنید.

ثبت دامنه ir در ناحیه کاربری

بعد از ورود به ناحیه کاربری برای ثبت دامنه ir برای سرویس مورد نظر، بر روی گزینه دامنه کلیک نمایید.

ورود به ناحیه کاربری برای ثبت دامنه ir

سپس نام دامنه مورد نظرتان را وارد نمایید و بر روی گزینه بررسی قابلیت ثبت کلیک کنید و در صورتی که دامنه آزاد باشد به شما اجازه ثبت آن را می دهد در غیر این‌صورت امکان ثبت را نخواهید داشت.

نام دامنه مورد نظر

بعد از آن بر روی گزینه همین دامنه برام ثبت کن کلیک کنید.

همین دامنه را ثبت کن

سپس شناسه نیک را وارد نمایید و گزینه ثبت دامنه را کلیک نمایید. (نحوه ساخت شناسه نیک)

شناسه نیک

قدرست گرفته ازBetterDocs