021-28426860

استخدام در فناوری اطلاعات اسپاد

شرکت اسپاد جهت تقویت بخش های مختلف خود در نظر دارد تعدادی کارشناس استخدام نماید . شما می توانید به دو صورت جهت استخدام در فناوری اطلاعات اسپاد اقدام نمایید لذا خواهشمندیم با شرکت تماس نگیرید، ما پس از بررسی رزومه تان با شما تماس خواهیم گرفت.

  1. تکمیل فرم استخدام برای سمت مورد نظرتان
  2. ارسال رزومه   به آدرس ایمیل spad.pro[at]gmail.ir