۲۰ کلید اصلی در موفقیت وب سایت شما

اینفوگرافیک ۲۰ کلید اصلی در موفقیت وب سایت شما کاری از تیم محتوایی سی فایو، که ترجمه و تدوین گردیده است.

۲۰ کلید اصلی موفقیت در وب سایت :

۱- ردیابی  ۲- شعار

۳- هدف وب سایت شما  ۴- طراحی

۵- بانس ریت ۶- آیا اجتماعی شدید؟

۷- زمان بارگزاری صفحه ۸- میانگین بازدید

۹- بازاریابی خود را لینک کنید  ۱۰- یکتا باشید

۱۱- واکنش گرا بودن  ۱۲- نقشه شما چیست ؟

۱۳- لینک های با کیفیت  ۱۴- لینک های صحیح

۱۵- فناوری های به روز  ۱۶- رتبه سایت چگونه است ؟

۱۷- اشتراک گزاری ۱۸- هر چیزی که مرتبط هست اضافه کنید

۱۹- به طور منظم وب سایت را به روز رسانی کنید.  ۲۰- اصولی کار کنید

۲۰ کلید اصلی در موفقیت وب سایت شما

دیدگاه ها بسته شده است